Maria Björsell

Maria Björsell bor i Stockholm och är speciallärare, författare och pedagogisk influencer. Hon driver läsfrämjande projekt och föreläser om läsning och kunskapsutveckling. Maria har skrivit flera läromedel, bland annat Läscoachens ABC (Bonnierförlagen Lära) som handlar om att utveckla läsförståelse och läslust. Hennes mål är att alla barn och ungdomar ska uppleva läshunger oavsett förutsättningar.

Sagoklassen

Nyheter om författaren

Maria Björsell Foto: Stefan Tell

Maria Björsell

Maria Björsell bor i Stockholm och är speciallärare, författare och pedagogisk influencer. Hon driver läsfrämjande projekt och föreläser om läsning och kunskapsutveckling. Maria har skrivit flera läromedel, bland annat Läscoachens ABC (Bonnierförlagen Lära) som handlar om att utveckla läsförståelse och läslust. Hennes mål är att alla barn och ungdomar ska uppleva läshunger oavsett förutsättningar.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare