Sarah Andersson

Sarah Andersson arbetar som sfi-lärare och har jobbat i många år med framförallt vuxna elever med kort eller ingen skolbakgrund. Tillsammans med sfi-läraren Lars Lindqvist har hon skrivit många lättlästa texter och böcker anpassade för vuxna andraspråksinlärare, bland annat serien om Sjöbergs affär (LL-förlaget). Sarah och Lars vill skapa berättelser som trots att de är skrivna på ett väldigt lättläst språk engagerar och fångar läsaren. 2021 kommer serien Klassen på Bokförlaget Hedvig. Sarah bor i Biskopsgården i Göteborg.

Klassen

Sarah Andersson Foto: Privat

Sarah Andersson

Sarah Andersson arbetar som sfi-lärare och har jobbat i många år med framförallt vuxna elever med kort eller ingen skolbakgrund. Tillsammans med sfi-läraren Lars Lindqvist har hon skrivit många lättlästa texter och böcker anpassade för vuxna andraspråksinlärare, bland annat serien om Sjöbergs affär (LL-förlaget). Sarah och Lars vill skapa berättelser som trots att de är skrivna på ett väldigt lättläst språk engagerar och fångar läsaren. 2021 kommer serien Klassen på Bokförlaget Hedvig. Sarah bor i Biskopsgården i Göteborg.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare