Äntligen lästräning!

Vi vill göra det enkelt att komma igång att läsa, särskilt för alla barn och unga som behöver lite extra stöd i lästräningen. Här hittar du böcker för de som håller på att knäcka läskoden, för de som kämpar med att få läsflyt och för de som har lässvårigheter.

Böckerna är indelade i lättlästnivåer för att man som läsare eller förmedlare enkelt ska hitta rätt bok, på rätt nivå. Nivåerna är från 1 till 5.

Läs mer om nivåerna.

 

Hedvigs lästräningsböcker

  • Böckerna är framtagna av erfarna pedagoger och är granskade av experter.
  • Flera av böckerna är kopplade till grundskolans läroplan.
  • Böckerna uppmuntrar till diskussion och samtal om barnens vardag.

 

Hedvigs lästräningsböcker