Lästräningsböcker för barn

Här hittar du lättlästa böcker som är pedagogiskt inriktade och används i klassrummet för att öva upp elevernas läsförmåga.

Böckerna är indelade i fem lättlästnivåer för att underlätta elevernas lästräning och läsprogression.

Läs mer om våra lättlästnivåer.

Till böckerna finns handledningar som du kan ladda ner kostnadsfritt