Lästräningsböcker

Under våren 2021 kommer Hedvigs första lärresurser

Utgivningen består av böcker för barn och vuxna som är pedagogiskt inriktade och har som primärt syfte att fungera i utbildningssammanhang. Lärresurserna kommer vara indelade i olika lättlästnivåer för att underlätta elevernas lästräning och läsprogression.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen kring nya titlar och utgivningslinjer. www.bokforlagethedvig.se/nyhetsbrev