Lättlästa böcker

Lustfylld läsning för alla

På Hedvig vill vi ge alla en möjlighet att läsa. Därför ger vi ut läsvänliga böcker för barn, ungdomar och vuxna. Böckerna har ett lättläst språk, är lite kortare än traditionell litteratur och har alltid en tydlig layout och form. Hitta läsglädjen med oss!