Lättläst vs lästräning

Vi har valt att dela upp vår utgivning i två olika områden lättläst litteratur och lästräningsböcker. Gemensamt är de lustfyllda berättelserna, det lättlästa språket och den luftiga layouten. Men vad är skillnaden?

Lättläst litteratur

Hedvigs utgivning med allmänlitteratur för barn och vuxna består av läsvänlig skönlitteratur och faktaböcker. Böckerna har ett lättläst språk, är lite kortare än traditionell litteratur och har en läsvänlig form.

I de här böckerna arbetar vi med språket och berättartekniken för att väcka läslust hos ovilliga och ovana läsare. Svårare ord, hopp i tid och rum, olika berättarperspektiv och miljöer som är nya för läsaren kan förekomma. Faktaböckerna kan ta upp ämnen som kräver förförståelse. Men böckerna är alltid framtagna utifrån den tänkta läsarens behov och förmågor.

Här hittar du våra barnböcker

Här hittar du våra vuxenböcker

 

Lästräningsböcker

Lästräningsböcker

Våra lästräningsböcker är lättlästa böcker för barn och vuxna som är pedagogiskt inriktade. De har som primärt syfte att användas i klassrummet för att öva upp elevernas läsförmåga. Böckerna ska självklart också stimulera läslusten. Böckerna är indelade i fem lättlästnivåer för att underlätta elevernas lästräning och läsprogression.

Här hittar du lästräningsböcker för vuxna