Bokförlaget Hedvig, 2022-11-09

Bokförlaget Hedvig prisas för insatser mot lässvårigheter

Grafiska Företagen och Medieföretagen belönar Bokförlaget Hedvigs viktiga arbete med att göra litteratur tillgänglig för 1,4 miljoner svenskar med lässvårigheter. Branschpriset är förutom äran på 100 000 kr.

Eva Glückman vd Grafiska Företagen:

– Vi jobbar för att lyfta fram den grafiska branschens betydelse i dagens samhälle och vad kan vara ett bättre exempel än Hedvigs böcker som ger personer med lässvårigheter tillgång till kultur och fakta, säger Att ha svårigheter att läsa texter påverkar studiemöjligheter, yrkesbana och möjligheten att ta till sig samhällsinformation. Ytterst är det ett hot mot vårt demokratiska system. Svårigheterna kan bero på till exempel bristfällig utbildning, annan språklig bakgrund, generella språksvårigheter eller annan kognitiv nedsättning.

Bokförlaget Hedvig är ett av få förlag som helt fokuserar på lättlästa böcker inom barn och ungdomslitteratur, skönlitteratur och fakta. Genom att öka tillgängligheten till kultur och fakta bidrar Hedvig med en viktig väg in för ökad läslust och delaktighet i samhället.

Catarina Berg, Tf Förlagschef Hedvig:

– Min bild är att de med lässvårigheter ofta glöms bort, trots att de är så många och att förmågan att ta till sig text är så viktig i vårt samhälle. Därför är det så roligt att Grafiska Företagen uppmärksammar vårt arbete med lättläst litteratur.

Juryns motivering:

Bokförlaget Hedvig vill ge alla möjligheten att uppleva lustfylld läsning. Förlaget ger ut läsvänliga böcker för ovana läsare och personer med lässvårigheter. Böckerna vänder sig till barn, ungdomar och vuxna och har anpassat språk och layout. Målet är att alla ska kunna uppleva klassiker, bästsäljare och andra stora berättelser utifrån sina förutsättningar. Årets branschpris är ett uttryck för uppskattning av Hedvigs berömvärda insatser som tydligt stämmer med stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjande syfte att bidra till branschens utveckling.

Fakta

  • 1,4 miljoner svenskar har lässvårigheter
  • Orsaker till lässvårigheter
  • Bristfällig utbildning och liten läserfarenhet
  • Annan språklig och kulturell bakgrund
  • Dyslexi
  • Tal- och språksvårigheter
  • Koncentrationssvårigheter
  • Motoriska och perceptuella svårigheter
  • Neuropsykiatriska störningar som autism och aspberger
  • Utvecklingsstörning

Ungas läsande

Sverige ligger i den absoluta bottenligan när det gäller ungas lust att läsa. En hög nivå av läslust ger också en hög nivå av läsförståelse visar en Pisa-undersökning från 2018.

Idag läser över hälften av svenska elever enbart om de måste, vilket är den främsta anledningen till att Sverige rasar på Pisas läslustrankning och numera har sjätte sämsta läslustindexet i hela OECD. Bara Nederländerna, Norge, Belgien, Danmark och Schweiz är sämre.

Grafiska Företagen

Grafiska Företagen är bransch och arbetsgivarorganisation för den grafiska branschen i Sverige. Branschen spänner från rent konsthantverk som bokbindning till högteknologisk grafisk produktion.

Grafiska yrkenas främjande

Stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjande (GYF) är Grafiska Företagens och Medieföretagens gemensamma stipendiestiftelse med ändamål att lämna understöd för undervisning och utbildning inom den grafiska industrin och tidningsindustrin, att främja vetenskaplig forskning inom området samt att på annat sätt främja de grafiska yrkena.