Bokförlaget Hedvig, 2020-11-10

Jobba med lättläst i klassrummet

Hur kommer man igång med att arbeta med skönlitteratur i klassrummet? Hur stöttar man elever som har det lite extra kämpigt med läsningen?

Foto: jennyedvardsson.se

Jenny Edvardsson är utbildad lärare i svenska och svenska som andraspråk. Hon har de senaste åren dessutom föreläst, skrivit böcker och tar fram handledningar till Hedvigs böcker.

Vi bad Jenny om tips hur man kan använda handledningarna i klassrummet och hur de fungerar i praktiken.

Hur är handledningarna uppbyggda?

Handledningar har en lärardel och en elevdel. I lärardelen finns kopplingar till skolans ämnen, kort information om handling och kort presentation av författaren. Här finns också uppgifter som är tänkta att användas när man arbetar med boken i helklass.

Och elevdelen?

I elevdelen finns kort presentation av författare och kort information om boken. Här finns sedan uppgifter som eleverna kan arbeta med på egen hand. Vissa av uppgifterna i elevhandledningen kan man använda även när man arbetar med boken tillsammans i helklass.

Hur skulle du lägga upp en lektion med utgångspunkt i handledningarna?

Jag tycker om att arbeta med gemensam läsning där hela klassen läser en och samma bok. I lärarhandledningen finns uppgifter om hur man kan starta upp läsningen, hur man kan arbeta med exempelvis etappläsning och lässtopp och det brukar också finnas olika skriv- eller taluppgifter.

Jag tror också på högläsningen och då gärna lärarens högläsning. Genom att arbeta med sin röst, taltempo och mimik kan man som lärare göra boken levande. Fördelen med högläsningen är också att alla elever har "läst" samma sidor till samma tidpunkt, vilket gör att alla kan delta i de efterföljande uppgifterna.

Om man har elever som tycker läsning är lite motig, vad kan man göra då?

När alla läser samma bok kan man som elev få lyssna på andras tolkningar av handlingen och samtidigt få möjlighet att sätta ord på sina egna tankar kring boken. Sådant man kanske inte riktigt förstått under läsningen kan man genom samtal med klasskompisar få klarhet i.

Avslutningsvis, har ett sista tips för att komma igång med läsningen?

Jag tycker att det handlar om att som lärare själv läsa mycket, inte minst för att kunna hitta böcker som passar ens elever. Man ska inte heller vara rädd för att börja med de böcker som eleverna gillar. Får man med eleverna på läståget kan man successivt utmana dem och låta dem läsa böcker som de i vanliga fall aldrig skulle ha läst.

Här hittar du Hedvigs handledningar!