Bokförlaget Hedvig, 2022-02-11

Kajsas nya kläder – klassisk saga på nytt sätt

Vi kan fortfarande lära oss av sagovärldens budskap. Genom att ta traditionella sagor och sätta dem i vår samtid och vardag kan barn lättare ta till sig berättelsen och dess andemening. Det hoppas författaren Maria Björsell som är aktuell med Kajsas nya kläder, den första boken i serien Sagoklassen. Boken är illustrerad av Moa Graaf.

Foto: Stefan Tell

Kajsa är klassens kejsare. Alla beundrar henne. Kajsa följer Youtubern Troll och har på sig märkeskläderna som  Troll lägger upp. Men en dag händer något som får kompisarna att undra. Har Troll lurat Kajsa? Och vågar någon  säga det högt? Kajsas nya kläder ingår i serien  Sagoklassen, där klassiska sagor får nytt liv, anpassade till vår moderna tid.

Maria Björsell är speciallärare, författare och pedagogisk influencer. Att arbeta med barns läsning och att coacha dem in i läsandets värld med hjälp av sagor är inget som är nytt för henne.

– Som lärare har jag ofta använt mig av klassiska sagor för att ta mig an svåra frågeställningar som: Åk inte med främmande personer!, Ta inte en annan väg än den bestämda!, Vågar man gå emot en majoritet? och Hur ska vi vara mot andra? Sagorna berättades en gång i tiden i sedelärande syfte och dessa frågor lever kvar än. Sen får vi inte glömma de klassiska sagornas stildrag som är viktig förförståelse och kunskap för den litterära utvecklingen.

Maria Björsell berättar att Kajsas nya kläder är en lättläst travesti på Kejsarens nya kläder. Boken utspelas i en skola inte långt härifrån, där Kajsa är klassen kejsare. Ingen vågar ifrågasätta Kajsa och hennes hov. Inte förrän en ny kille börjar i klassen …

Boken kan på olika sätt användas i ett pedagogiskt och utbildande syfte.

– Jag ser flera sätt att arbeta med boken. För det första hoppas jag att Kajsas nya kläder ska skapa eget läsdriv. En önskan att läsa vidare för att man är nyfiken på hur det går för Kajsa och hennes klasskamrater.

Det Maria Björsell menar är unikt för boken är att hon presenterar en slags läscoach i form av en fé som följer läsaren genom berättelsen.

–  Jag har sprängt in reflektionsfrågor som bygger på lässtrategier i boken med hjälp av läsfén. Tanken är att läsfén ska få nybörjarläsaren att använda förståelsestrategier för reflektioner, trots att läsandet ännu inte är automatiserat. På lågstadiet läser eleverna också ofta i par och frågeställningarna passar utmärkta att samtala om när de läser. De hjälper dem att förstå berättelsen både på och mellan raderna.

Vad är dina bästa tips för att hitta läslust eller komma över läströskeln?

– Läsning är en färdighet som inte kommer av sig själv. Det kräver inte bara enorma färdigheter och förmågor utan också oöverskådligt med tid. Något som inte är greppbart för barnen. Därför är det vårt vuxenansvar att skapa tid att läsa, hitta passande böcker och visa intresse för det hen läser. Sammanfattningsvis brukar jag som läscoach säga att vi måste prioritera och skapa tid att …

… läsa

… hitta böcker

… reflektera över läsandet

Vi måste synliggöra läsandet och får inte ge upp!

Kommer det finas en lärarhandledning till boken?

– Min tanke är att skapa en lärarhandledning där Sagoklassens böcker används som inspiration när man arbetar med sagor i skolan.

Så är boken kopplad till Läroplanen (Lgr11 centralt innehåll åk 1-3)

”Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.”

Koppling till läroplanen: Förutom att Kajsas nya kläder är en lättläst bok som kan användas syfte att lästräna, så uppmanar den till explicit undervisning i lässtrategier och hjälper eleven att förstå och tolka det hen läser.

 ”Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.”

Koppling till läroplanen: Kajsas nya kläder är stilmässigt uppbyggd som klassiska sagor och kan använda för berättande, eget skrivande och dramatisering.

”Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.”

Koppling till Läroplanen: Utifrån sagans budskap passar Kajsas nya kläder utmärkt för diskussion kring källkritik. Grupptryck, rädsla för att våga säga sitt och fake news är frågor som barn brottas med dagligen, redan från lågstadiet.