Bokförlaget Hedvig, 2020-06-15

Lärarhandledningar till Hedvigs böcker

Bokförlaget Hedvig ger ut lättläst skönlitteratur för barn och vuxna. Till alla böcker finns lärarhandledningar att ladda ner kostnadsfritt.

Vi på Bokförlaget Hedvig vill förenkla ditt arbete som lärare genom färdigt urval, lathundar och inspiration. Därför har vi tagit fram handledningar till alla våra lättlästa böcker. Handledningarna består av en lärarhandledning till dig som förmedlare och en elevhandledning till dina elever.

Handledningarna är kopplade till det centrala innehållet i svenska och svenska som andraspråk för bland annat grundskolan, gymnasiet och SFI, och är framtagna av Jenny Edvardsson som utbildad lärare i svenska, historia och svenska som andraspråk inom SFI.

Du hittar våra handledningar här

Har du frågor kring våra handledningar, kontakta oss på hej@bokforlagethedvig.se