Bokförlaget Hedvig, 2020-07-05

Välkommen till Bokförlaget Hedvig

Hedvig vill vara läsarens bästa vän. Vi vill att alla ska ha möjlighet att erövra språket och uppleva lustfylld läsning.

Därför ger vi ut lättlästa böcker för barn och vuxna som vill lära sig svenska, som har lässvårigheter eller är ovana läsare.

Lättlästa böcker är för många av våra läsare den enda vägen till de stora läsupplevelserna. Både barn och vuxna ska ha möjlighet att läsa klassiker, storsäljare och andra riktigt bra berättelser på ett enkelt språk, det tycker vi på Hedvig.

Hedvig är också förmedlarens bästa vän. Vi vill göra det enkelt för dig som arbetar med böckerna att göra urval, lektionsupplägg och få inspiration. Till alla våra böcker finns därför kostnadsfria arbetsmaterial som du kan ladda ner här.

Utöver lättläst skönlitteratur och lättlästa fackböcker kommer vi under våren 2021 med lättlästa lärresurser. En utgivning med böcker som är pedagogiskt inriktade och som har primärt syfte att användas i lästräning och utbildningssammanhang. Lärresurserna kommer vara indelade i olika lättlästnivåer för att underlätta lästräning och läsprogression.

Har du frågor, tveka inte att höra av dig till oss via hej@bokforlagethedvig.se

Varmt välkommen till Bokförlaget Hedvig önskar

Hanna, Erika, Sandra, Lisa och Hanna