Om förlaget

Bokförlaget Hedvig gör det enkelt att läsa

Hedvig vill vara läsarens bästa vän. Vi vill att alla ska ha möjlighet att erövra språket och uppleva lustfylld läsning. Därför ger vi ut läsvänliga böcker för barn och vuxna som har lässvårigheter, vill lära sig svenska eller är ovana läsare.

Lättlästa böcker är för många den enda vägen till de stora läsupplevelserna. Både barn och vuxna ska ha möjlighet att läsa klassiker, storsäljare och andra riktigt bra berättelser på ett enkelt språk, det tycker vi på Hedvig.

 

Bokförlaget Hedvig gör det enkelt att läsa

Vadå lättläst?

I den lättlästa boken anpassar vi textens svårighetsgrad. Vi arbetar medvetet med orden, meningsbyggnaden och formen utifrån den tänka läsaren. Viktigt är också berättartekniska aspekter som intrig, berättarröst, perspektivskiften och berättelsens logik.

Lättläst bygger på en förståelse för den specifika läsaren och lässituationen. Läsarens personliga intresse kan ibland få den svåraste text att upplevas lite lättare.

Här kan du läsa mer om vår syn på lättläst

 

Vadå lättläst?
Lättläst för vem?

Lättläst för vem?

Det finns olika anledningar till varför man är i behov av lättare texter. Experter räknar med att omkring 25% av den vuxna befolkningen har problem med att läsa. Idag uppger också många unga att de sällan eller aldrig läser.

Läs mer om våra läsare här

Handledningar

Handledningar

Hedvig gillar bokförmedlare! Hos oss ska du som förmedlare eller läsare snabbt och enkelt få hjälp med urval, tips, handledningar och inspiration. Vi har tagit fram både lärar- och elevhandledningar till alla våra böcker.

Det finns finns lärarhandledningar till alla våra böcker att ladda ner kostnadsfritt. Vi vill förenkla ditt arbete som lärare genom färdigt urval, lathundar och inspiration.

Du hittar dem samlade här