Vår syn på lättläst

I Hedvigs böcker anpassar vi språk, innehåll och form för att göra texten och berättelsen mer läsvänlig. Men vad är det som gör en text lättläst? Svaret är att vi inte vet med säkerhet. Varken forskare, lärare eller politiker är överens om hur vi ska bedöma en specifik individs läsförmåga och vad som gör en text lätt att läsa. Därför finns inget facit för vad som utgör en lättläst text.

Men det finns vissa faktorer som vi på Hedvig anser är viktiga:

Dramaturgi
  • En text blir lättare att läsa när den engagerar. Engagemang skapas både av att ämnet, intrigen och innehållet i sig intresserar läsaren men också genom hur innehållet presenteras för läsaren, berättartekniken.
  • En tydlig berättarröst, tempoväxlingar och dramatiska vändpunkter hjälper läsaren genom texten.
  • Textens disposition spelar stor roll för hur lättläst den är. Inom skönlitteraturen är ofta en rak handling lättare att följa än en berättelse med många hopp i tid och rum.
  • Många personer och berättarperspektiv kan göra läsningen svårare.

  Textmängd

  • En läsare som är i behov av lättlästa texter läser långsammare än en normalläsare gör. För att ge lättlästläsaren möjlighet att ta sig igenom en text är det viktigt att omfånget inte blir för stort.
  • En avslutad bok ger självförtroende för den som är ovan och kan förhoppningsvis leda till ökad läslust.
  • En bok består av olika delar, som meningar, stycken och kapitel, där läsaren kan pausa och reflektera över det hen läst. I en lättläst bok behöver dessa pauser komma oftare för att läsaren ska få en bra läsrytm. Men för kort ska det inte heller vara, då bli läsningen hackig och fragmentarisk.

  Meningsbyggnad

  • Långa och komplicerade meningar gör texten svårare att hänga med i. Det gör även en mening som skapar många bilder i läsarens huvud tätt inpå varandra.
  • Meningar bör alltså inte vara för långa, men det är också viktigt med variation. Det bästa för läsförståelsen är att variera mellan kortare och något längre meningar.
  • En mening med rak ordföljd där subjektet står före predikatet är oftast lättare att läsa än en med omvänd ordföljd.

  Direkthet

  • Det är lättare att hänga med i en verklighetsnära, konkret text än en abstrakt och tvetydig.
  • Bildspråk som metaforerliknelser och fasta uttryck är svårt för många lättlästläsare eftersom det kräver stor ordkännedom, förmåga att läsa mellan raderna och bra korttidsminne.
  • Negationer gör texten svårare.

  Ordval och begrepp

  • Ord som är vanliga och vardagliga för läsaren är alltid lättare att läsa.
  • Många synonymer i en text gör texten svårare.

  Form

  • En vänsterställd text och ojämn högermarginal hjälper läsaren att hitta den nya raden. Därför är Hedvigs böcker utformade så.
  • Vi undviker att avstava ord i våra böcker eftersom det försvårar läsningen.
  • Typsnittet ska vara tydligt och läsvänligt.
  • Det är viktigt med mycket luft på sidorna för att texten inte ska kännas för kompakt. Därför har Hedvigs böcker generösa marginaler och mycket luft i över- och underkant.