Möt några av våra läsare

Agneta, 73 år

Agneta, 73 år

Jag är pensionär och läser de flesta slags böcker obehindrat, men numer krävs ett större driv och en uppslukande berättelse för att jag ska behålla intresset och engagemanget. Texten får gärna vara lite större och boksidan luftig. Jag kan inte läsa pocket längre eftersom texten är för liten.

Zev, 13 år

Zev, 13 år

Jag går i sjunde klass. Jag är en omotiverad och okoncentrerad läsare som har svårt för rörig layout. Jag har lätt att förstå innehållet i det jag läser, men texten och strukturen bråkar ofta och är ologisk. Det gör att jag får ägna mycket energi åt att hitta informationen. Jag blir irriterad på stavfel och ologiska resonemang.

Ariana, 39 år

Ariana, 39 år

Jag läser på sfi och läser långsamt ord för ord. Ofta kämpar jag med att förstå innebörden i alla begrepp och att uttala dem korrekt. Jag får hjälp av bildstöd i min läsning och tycker det underlättar förståelsen att få sätta meningarna i ett sammanhang genom en berättelse.

Arvid, 11 år

Arvid, 11 år

Jag går i femte klass och läser intresserat men har svårt att hålla fokus på texten. Bilder gör ofta att jag blir mer intresserad och förstår bättre. Jag har svårt att dra slutsatser och se komplexa samband. Därför uppskattar jag särskilt faktaböcker som förklarar världen

Andreas, 27 år

Andreas, 27 år

Jag väljer internettexter framför böcker när jag vill läsa på om något ämne. Antalet böcker som jag har läst i mitt liv kan jag räkna på ena handens fingrar. Fastnar jag för ett ämne försvinner både tid och rum, och jag kan ägna timmar åt att googla vidare för att få veta mer.

Siri, 19 år

Siri, 19 år

Jag går sista året på gymnasiet och har svårt för abstrakt tänkande och att uppfatta vad som sägs mellan raderna. Det gör att jag inte riktigt kan hoppa in och ut ur olika föreställningsvärldar, och jag behöver ofta läsa om för att förstå vad jag har läst. Jag bedömer texten genom hur den ser ut och första intrycket av boken. En tjock bok går direkt bort.

Alma, 14 år

Alma, 14 år

Jag går i åttonde klass och har lätt för läsning men som tycker böcker är tråkiga. Jag läser texter snabbt och skummande, har inte tålamod att läsa det jag på förhand tror är tråkigt och avancerat. Men om något fångar mitt intresse sugs jag in och läser koncentrerat och reflekterande.