Lästräningsböcker

Träna läsning med Hedvig

Hedvigs lästräningsböcker är lättlästa böcker som används för att öva upp barn och vuxnas läsförmåga. De är framtagna av erfarna pedagoger och är granskade av experter.

Böckerna är indelade i lättlästnivåer efter svårighetsgrad så rätt läsare hittar rätt bok på rätt nivå. Till varje bok finns dessutom både lärar- och elevhandledning för att underlätta lektionsplaneringen.

Hedvigs lästräningsböcker för barn vänder sig till nybörjarläsaren, till barn och unga med läs- och skrivsvårigheter och läsare med annat modersmål än svenska.

Här hittar du lästräningsböcker för barn.

Vuxenböckerna är anpassade för utbildningssammanhang på bland annat sfi och komvux som särskild utbildning eller för läsombud runt om i Sverige.

Här hittar du lästräningsböcker för vuxna.