Pedagogiska lästräningsböcker

Träna läsning med Hedvig

Hedvigs lästräningsböcker används för att öva upp barn och vuxnas läsförmåga. Böckerna är framtagna av erfarna pedagoger och är granskade av specialpedagoger och experter.

Böckerna är anpassade efter klassrumssituationer och kan läsas både med stöd från läraren och individuellt. Läsaren får möta vardagliga situationer som många kan känna igen och öppnar ofta till diskussion. Självklart erbjuder böckerna också en underhållande och lustfylld berättelse.

Böckerna är indelade i nivåer efter svårighetsgrad så rätt läsare hittar rätt bok på rätt nivå. Nivåindelningen underlättar också elevernas läsprogression. Till varje bok finns dessutom både lärar- och elevhandledning för att underlätta planering och lektionsupplägg.

Hedvigs lästräningsböcker för barn vänder sig till nybörjarläsaren, till barn och unga med läs- och skrivsvårigheter och elever med annat modersmål än svenska.

Här hittar du lästräningsböcker för barn.

Vuxenböckerna är anpassade för att fungera i utbildningssammanhang på Sfi och Komvux som särskild utbildning eller för läsombud runt om i Sverige.

Här hittar du lästräningsböcker för vuxna.