Vad är lättläst?

Det finns olika anledningar till varför man är i behov av lättlästa texter. Traditionellt sett är lättlästa böcker anpassade för personer med läs- och skrivsvårigheter. Experter menar att ungefär 1 av 5 svenska barn har svårt att läsa. Vissa har problem att avkoda texten andra har svårt att tänkta abstrakt och i bilder. Men lässvårigheter kan också bero på allmänna och omkringliggande faktorer. De senaste åren har många nyinflyttade i Sverige hittat till de lättlästa böckerna för att öva på svenskan. En växande grupp av barn och unga är också omotiverade eller ovana läsare och saknar vanan att läsa.

 

Varför behövs lättläst?

Det är för alla de som kämpar med att läsa som lättlästa böcker finns. Visionen är att alla ska få möjlighet att ta del av information, underhållning och kultur, på sin egna villkor. Vi behöver också kunna läsa för att göra oss förstådda i samhället och klara av livet.

Vad gör en text lättläst?

Svaret på vad som gör en text lätt att läsa är komplex och något som vi inte vet med säkerhet. Varken forskare, lärare eller politiker är överens om hur vi ska bedöma en specifik individs läsförmåga och vad som gör en text lätt att läsa. Men det finns ett par faktorer som kännetecknar lättlästa texter i allmänhet och lättlästa böcker i synnerhet.

Här kan du läsa mer om vår syn på lättläst.