Våra lättlästnivåer för barn

Våra lättlästa lästräningsböcker är pedagogiskt inriktade och har som primärt syfte att användas i utbildningssammanhang. Böckerna ska självklart också stimulera läslusten. Lästräningsböckerna är indelade i fem lättlästnivåer för att underlätta lästräningen och läsprogressionen.

Nivå 1

Böcker för nybörjarläsare som ännu inte knäckt läskoden. Läsnivå: förskoleklass till årskurs 1

 • Mycket enkla och vardagliga ord.
 • Mycket korta och enkla fraser och meningar.
 • Lite text på varje sida.
 • Bilder bär en stor del av berättelsen.
 • Mycket enkel, kronologisk och vardaglig handling som inte förutsätter någon förkunskap.
 • Faktaböckerna handlar om ett konkret ämne.
 • De skönlitterära böckerna har en tydlig huvudperson. Antal personer är få.
 • Böckerna saknar i princip person- och miljöbeskrivningar.
 • Cirka 20 sidor
Nivå 2

Böcker för läsare som håller på att knäcka läskoden och har börjat övat upp ett läsflyt. Läsnivå: årskurs 1

 • Vardagliga ord och uttryck.
 • Enkel meningsbyggnad. Enstaka meningar med omvänd ordföljd och bisatser kan förekomma.
 • Ganska lite text på varje sida.
 • Bilder bär en stor del av berättelsen.
 • Enkel, kronologisk och vardaglig handling som inte förutsätter någon förkunskap.
 • Faktaböckerna handlar om ett konkret ämne.
 • De skönlitterära böckerna har en tydlig huvudperson. Antal personer är få.
 • Böckerna saknar i princip person- och miljöbeskrivningar.
 • Cirka 30 sidor.
Nivå 3

Böcker för läsare som börjar få ett läsflyt. Läsnivå: årskurs 2.

 • Vardagliga ord och uttryck.
 • Meningarna är lite längre men meningsbyggnaden fortfarande enkel. Omvänd ordföljd och bisatser förekommer, men sparsamt.
 • Satsytan är luftig men texten täcker större delen av sidan.
 • Böckerna innehåller oftast bilder, speciellt för yngre läsare.
 • Handlingen är kronologisk och tydlig.
 • De skönlitterära böckerna har en eller två huvudpersoner. Antal personer är få.
 • Miljö- och personbeskrivningar förekommer, men sparsamt.
 • Cirka 45 sidor.
Nivå 4

Böcker för läsare som har flyt i sin läsning. Läsnivå: årskurs 2 till 3.

 • Flera nya ord och uttryck.
 • Meningsbyggnaden är fortfarande enkel, men omvänd ordföljd och bisatser förekommer.
 • Enkelt bildspråk kan förekomma.
 • Satsytan är luftig men texten täcker större delen av sidan.
 • Böckerna kan handla om annat än läsarens direkta vardag.
 • Handlingen är kronologisk och tydlig.
 • Antal personer är fler än på de lägre nivåerna, men är fortfarande relativt få.
 • Det finns person- och miljöbeskrivningar.
 • Cirka 60 sidor.
Nivå 5

Böcker för läsare som har bra flyt i sin läsning och kan läsa lite längre texter, men är ovan läsare. Läsnivå: årskurs 3.

 • Längre och svårare ord förekommer.
 • Meningarna är längre med både huvudsatser och bisatser.
 • Bildspråk förekommer.
 • Böckerna kan handla om annat än läsarens direkta vardag.
 • Faktaböckerna kan kräva viss förförståelse.
 • Antal personer kan vara flera.
 • Perspektivbyten kan förekomma.
 • Enstaka hopp i tiden kan förekomma.
 • Det finns person- och miljöbeskrivningar.
 • Cirka 80 sidor.