Våra lättlästnivåer för barn

Böckerna har mycket enkla och vardagliga ord.  Det är lite text på varje sida. Mycket korta och enkla fraser och meningar. Bilder bär en stor del av berättelsen. Mycket enkel, kronologisk och vardaglig handling som inte förutsätter någon förkunskap. Faktaböckerna handlar om ett konkret ämne. De skönlitterära böckerna har en tydlig huvudperson. Antal personer är få. Böckerna saknar i princip person- och miljöbeskrivningar. Cirka 20 sidor.

Nivå 1

Böcker för nybörjarläsare som ännu inte knäckt läskoden. Läsnivå: förskoleklass till årskurs 1

 • Mycket enkla och vardagliga ord.
 • Mycket korta och enkla fraser och meningar.
 • Lite text på varje sida.
 • Bilder bär en stor del av berättelsen.
 • Mycket enkel, kronologisk och vardaglig handling som inte förutsätter någon förkunskap.
 • Faktaböckerna handlar om ett konkret ämne.
 • De skönlitterära böckerna har en tydlig huvudperson. Antal personer är få.
 • Böckerna saknar i princip person- och miljöbeskrivningar.
 • Cirka 20 sidor
Nivå 2

Böcker för läsare som håller på att knäcka läskoden och har börjat övat upp ett läsflyt. Läsnivå: årskurs 1

 • Vardagliga ord och uttryck.
 • Enkel meningsbyggnad. Enstaka meningar med omvänd ordföljd och bisatser kan förekomma.
 • Ganska lite text på varje sida.
 • Bilder bär en stor del av berättelsen.
 • Enkel, kronologisk och vardaglig handling som inte förutsätter någon förkunskap.
 • Faktaböckerna handlar om ett konkret ämne.
 • De skönlitterära böckerna har en tydlig huvudperson. Antal personer är få.
 • Böckerna saknar i princip person- och miljöbeskrivningar.
 • Cirka 30 sidor.
Nivå 3

Böcker för läsare som börjar få ett läsflyt. Läsnivå: årskurs 2.

 • Vardagliga ord och uttryck.
 • Meningarna är lite längre men meningsbyggnaden fortfarande enkel. Omvänd ordföljd och bisatser förekommer, men sparsamt.
 • Satsytan är luftig men texten täcker större delen av sidan.
 • Böckerna innehåller oftast bilder, speciellt för yngre läsare.
 • Handlingen är kronologisk och tydlig.
 • De skönlitterära böckerna har en eller två huvudpersoner. Antal personer är få.
 • Miljö- och personbeskrivningar förekommer, men sparsamt.
 • Cirka 45 sidor.
Nivå 4

Böcker för läsare som har flyt i sin läsning. Läsnivå: årskurs 2 till 3.

 • Flera nya ord och uttryck.
 • Meningsbyggnaden är fortfarande enkel, men omvänd ordföljd och bisatser förekommer.
 • Enkelt bildspråk kan förekomma.
 • Satsytan är luftig men texten täcker större delen av sidan.
 • Böckerna kan handla om annat än läsarens direkta vardag.
 • Handlingen är kronologisk och tydlig.
 • Antal personer är fler än på de lägre nivåerna, men är fortfarande relativt få.
 • Det finns person- och miljöbeskrivningar.
 • Cirka 60 sidor.
Nivå 5

Böcker för läsare som har bra flyt i sin läsning och kan läsa lite längre texter, men är ovan läsare. Läsnivå: årskurs 3.

 • Längre och svårare ord förekommer.
 • Meningarna är längre med både huvudsatser och bisatser.
 • Bildspråk förekommer.
 • Böckerna kan handla om annat än läsarens direkta vardag.
 • Faktaböckerna kan kräva viss förförståelse.
 • Antal personer kan vara flera.
 • Perspektivbyten kan förekomma.
 • Enstaka hopp i tiden kan förekomma.
 • Det finns person- och miljöbeskrivningar.
 • Cirka 80 sidor.