Våra lättlästnivåer för vuxna

Våra lättlästa lästräningsböcker är pedagogiskt inriktade och har som primärt syfte att användas i utbildningssammanhang. Böckerna ska självklart också stimulera läslusten. Lästräningsböckerna är indelade i fem lättlästnivåer för att underlätta lästräningen och läsprogressionen. Nivåerna gäller för våra lästräningsböcker för vuxna.

Nivå 1

Böcker för nybörjarläsare som ännu inte knäckt läskoden. För elever som går A-kurs och början av B-kurs på sfi.

Böckerna har mycket enkla och vardagliga ord. Det är lite text på varje sida. Mycket enkla och vardagliga ord. Korta och enkla fraser och meningar. Bilder bär en stor del av berättelsen. Mycket enkel, kronologisk och vardaglig handling som inte förutsätter någon förkunskap. Faktaböckerna handlar om ett konkret ämne. De skönlitterära böckerna har en tydlig huvudperson. Antal personer är få. Böckerna saknar i princip person- och miljöbeskrivningar. Cirka 25 sidor.

Nivå 2

Böcker för läsare som håller på att knäcka läskoden och har börjat övat upp ett läsflyt. För de som går B-kurs på sfi.

Texterna har vardagliga ord och uttryck. Enkel meningsbyggnad. Enstaka meningar med omvänd ordföljd och bisatser kan förekomma. Ganska lite text på varje sida. Böckerna innehåller ofta bilder, men de kan vara färre än på nivå 1. Enkel, kronologisk och vardaglig handling som inte förutsätter någon förkunskap. Faktaböckerna handlar om ett konkret ämne. De skönlitterära böckerna har en tydlig huvudperson. Antal personer är få. Böckerna har några få enkla person- och miljöbeskrivningar. Cirka 35 sidor.

Nivå 3

För läsare som har börjat automatisera sin läsning. För elever som går B-kurs och början av C-kurs på sfi.

Vardagliga ord och uttryck. Meningarna är lite längre men meningsbyggnaden fortfarande enkel. Omvänd ordföljd och bisatser förekommer, men sparsamt. Satsytan är luftig men texten täcker större delen av sidan.  Böckerna innehåller ibland bilder. Böckerna har mer handling och innehåll och tar upp ämnen som vardag, samhället och arbetslivet som läsaren kan känna igen sig i. Handlingen är kronologisk och tydlig. De skönlitterära böckerna har en eller två huvudpersoner. Antal personer är få. Miljö- och personbeskrivningar kan förekomma, men mycket sparsamt. Cirka 45 sidor.

Nivå 4

För läsare som har flyt i sin läsning och kan ta sig igenom lite längre stycken och kapitel med förståelse. För elever som går C-kurs och början av D-kurs på sfi.

Flera nya ord och uttryck. Meningsbyggnaden är fortfarande enkel, men omvänd ordföljd och bisatser förekommer. Satsytan är luftig men texten täcker större delen av sidan.  Böckerna kan handla om annat än läsarens direkta vardag. Handlingen är kronologisk och tydlig. Antal personer är fler än på de lägre nivåerna, men är fortfarande relativt få. Det finns person- och miljöbeskrivningar. Cirka 60 sidor.

Nivå 5

För läsare som har flyt i sin läsning och kan läsa längre texter, men är ovan läsare. För elever som läser slutet av C-kurs eller D-kurs på sfi eller sva på grundläggande nivå delkurs 1.

Längre och svårare ord förekommer. Meningarna är längre med både huvudsatser och bisatser. Enkelt bildspråk förekommer. Böckerna kan handla om annat än läsarens direkta vardag. Faktaböckerna kan kräva viss förförståelse. Antal personer kan vara flera.  Perspektivbyten kan förekomma. Enstaka hopp i tiden kan förekomma. Det finns person- och miljöbeskrivningar. Cirka 90 sidor.